Kategorie

Inauguracja działalności SKKS

Dnia 14 grudnia 2011 roku w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyła się oficjalna inauguracja działalności nowo powstałego stowarzyszenia – Stowarzyszenia Kwaterodawców „ Kraina Sudecka”(SKKS) zrzeszającego małych kwaterodawców z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych , wśród nich :

Dariusz Kucharski – Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego

Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów

Janusz Szpot – Wójt Gminy Łagiewniki

Zuzanna Bielawska – Burmistrz Piławy Górnej

Grzegorz Kosowski – Burmistrz Niemczy

Ryszard Szydłowski – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa

Ewa Zalewska – przedstawiciel UM Bielawa – Dyrektor OSiR w Bielawie

Sławomir Szel – przedstawiciel UM Pieszyce

oraz

Katarzyna Złotnicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji

w Starostwie Powiatowym

Renata Dyląg – Kierownik Działu Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa

Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu

Alicja Dul-Walczak – opiekun gospodarstw agroturystycznych- ODR w Dzierżoniowie

Jak również media – TV SUDECKA

Przybyli również wszyscy członkowie stowarzyszenia. Spotkanie poprowadziła Pani Prezes Bożena Olejniczak.

Z wypowiedzi Pani Prezes znalazły się słowa, że Stowarzyszenie Kwaterodawców „KRAINA SUDECKA”(SKKS) to nowoczesna organizacja pozarządowa, która doskonale potrafi zarządzać informacją, jest spójna pod względem celów, jest zmotywowana do działania a członkowie Stowarzyszenia mają kwalifikacje w branży turystycznej

Celem stowarzyszenia jest poprawa dostępu do rynku turystycznego.

M.in. działanie na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki, a w szczególności promocja i ochrona interesu prywatnych kwaterodawców i usług agroturystycznych. Zrzeszanie osób zajmujących się udostępnianiem kwater prywatnych i agroturystyką.

Prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i wydawniczej wiążącej się tematycznie z celami i zadaniami Stowarzyszenia. Integracja środowiska wokół wspólnych działań. Organizowanie spotkań, wystaw, targów, szkoleń oraz branie w nich udziału.

Kwaterodawcy zrzeszeni są z Powiatu Dzierżoniowskiego

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do SKKS prosimy o kontakt z Panią Prezes SKKS Bożeną Olejniczak (tel.601-741-956)

Możliwość komentowania została wyłączona.