Kategorie

Gmina Pieszyce

pieszyce-kosc-sw-antoniego Pieszyce powstały w XIII wieku w wyniku kolonizacji na prawie niemieckim. Ich założycielem według tradycji był dawny magnat polski – Piotr Włast. Dzieje Pieszyc są równie skomplikowane jak historia Śląska. Na początku XVIII wieku dobra Pieszyckie nabył Bernhard von Mohrenthal, który znacznie rozwinął przemysł tkacki. To właśnie w Pieszycach w 1844 roku rozpoczęło się powstanie tkaczy śląskich.

Zespół pałacowo – parkowy zwany Wersalem Śląska – jest największym zamkiem barokowym w tej części Polski. Wybudowany przez Friedricha von Gelhorn pierwotnie jako dwór w 1580 roku, rozbudowany przez kolejnych właścicieli jest jedną z największych śląskich rezydencji.Obecną formę zyskał w 1710 roku. Zamek ma ponad 60 pokoi, wieżę z tarasem widokowym i ogromne nie do końca jeszcze zbadane piwnice. Wjazd na dziedziniec prowadzi przez bramę flankowaną z piaskowcowymi logogryfami. Przy wjeździe na most ulokowana jest piaskowcowa figura kobiety z orłem u stóp, natomiast po drugiej stronie mostu ulokowano dwa sfinksy. Pałac to budowla ceglano – kamienna, trzykondygnacyjna, trójskrzydłowa. Interesująco prezentuje się trójbiegowa klatka schodowa z regencyjną dekoracją. Za pałacem położony jest zabytkowy park krajobrazowy.  pieszyce-kosc-sw-jakuba Obecnie pałac znajduje się w kapitalnym remoncie, po którym odzyska wizerunek z lat świetności. Obecnie jest własnością prywatną.

Kościół p. w. Św. Antoniego jest wysoką neogotyckż świątynią poewangelicką powstałą w latach 1871 – 1875. Od zachodu znajduje się strzelista, z daleka widoczna wieża ze smukłą iglicą hełmu. Okna zaprojektowane zostały w dwóch poziomach, przy czym dolny rząd tworzą małe okna bliźniacze, górny natomiast duże i wysokie konstrukcje. Wewnątrz zachowało się XIX wieczne wyposażenie.

Drugi kościół – p. w. św. Jakuba – położony jest w środkowej części Pieszyc. Do dzisiaj zachowana świątynia pochodzi z 1566 r. Jej ceglana, gotycka bryła charakteryzuje się salową formą wnętrza. Od wschodu zamyka ją wieloboczne prezbiterium przykryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Ołtarz główny to kamienne neogotyckie dzieło z XIX wieku. Spośród pozostałego wyposażenia warto wymienić rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena z przełomu XVII i XVIII wieku, oraz obrazy: Ukrzyżowanie i Madonna. Ponadto w kościele znajduje się interesujący zespół epitafiów i nagrobków w tym kilka całopostaciowych z lat 1548 – 1604.

piskorzow-kosciol Piskorzów

Piskorzów – to obecnie dzielnica Pieszyc. Znajduje się tam kościół św. Jana Niepomucena wzniesiony przez ewangelików w XVI w. Już jednak w XVII w. Przejęty został przez katolików i przebudowany, a w 1921 r. znacznie rozbudowany. Dzisiejsza świątynie nie nosi znamion żadnego konkretnego stylu, jest budowlą założoną na prostokącie z nieco węższym i niższym prezbiterium, do którego od północy dostawiono zakrystię. Ścianę szczytową zdobi ceglany gzyms z fryzem arkadkowym a wieńczy współczesna, murowana sygnaturka trójarkadowa. Wewnątrz kościoła zachowało się wyposarzenie z różnych okresów – od XVIII do XX w.

kamionkikosciol-aniolow-strozow Kamionki

Kamionki kościół Aniołów Stróżów pochodzący z lat 1792 – 17 95. Świątynia ta utrzymana jest w stylu barokowo – klasycystycznym i być może została wzniesiona na miejscu wcześniejszego, średniowiecznego kościóa wzmiankowanego już w XIV w. Obecna budowla ma formę sali na rzucie prostokąta, z kwadratową wieżą zwieńczoną ostrosłupowym hełmem z prześwitemWe nętrzu zachowało się cżęściowo skromne wyposażenie barokowo – rokokowe z XVII w., min. drewniany, polichromowany ołtarz, rzeźby i obrazy, a na wieży starszy dzwon. Ciekawostką jest kamienny mur otaczający koścół z bramką z około XVIII w. W murze po lewej stronie od wejścia umieszczony jest kamienny, okazały krzyż pokutny z wyrytym nożem.

 

rosciszow-kosciol-sw-bartlomieja Rościszów

Rościszów – miejscowość popularna od początku XX w. przede wszystkim ze względu na swój sanatoryjny charakter. Poza podziwianiem krajobrazów górskich na licznych szlakach turystycznych warto również obejżeć ciekawą zabudowę miejscowości. Tu do najciekawszych należą : pałac barokowo – klasycystyczny ( obecnie pensjonat Kasztel) z XVIII wieku oraz kościół św. Bartłomieja.

Pałac jest okazałą dwukondygnacyjną budowlą na rzucie lekko załamanego prostokąta z usytuowaną pośrodku wieżą zakończoną dzwonowatym hełmem. Całość nakrywa mansardowy dach z lukarnami powiekowymi. W XIX wieku dobudowano boczne skrzydło.

Natomiast kościół św Bartłomieja pochodzi z końca XIV wieku. Prawdopodobnie został wzniesiony około 1392 roku a w wieku XVIII został częściowo przebudowany. Budowla ta jest orientowana i jednonawowa do której prowadzi XIX wieczna kruchta.

rosciszow-pensjonat-kasztel-dzis Wieża jest przesadzista, kwadratowa dołem, w górnej części ośmioboczna zwieńczona stożkowym hełmem. Wewnątrz zachował się ołtarz główny wykonany około 1730 roku, jak również ambona z malowidłami przedstawiającymi ewangelistów.

Możliwość komentowania została wyłączona.